Współpraca BHP przy identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy

Prawo mówi, że każda firma musi mieć przygotowaną i wdrożoną politykę zarządzania BHP. Polityka BHP określa ogólne podejście do BHP. Wyjaśnia, w jaki sposób jako pracodawca będziesz zarządzać BHP w swojej firmie. Powinna jasno określać, kto co robi, kiedy i jak. Musisz udostępnić politykę BHP i wszelkie jej zmiany swoim pracownikom, tak aby została opracowana […]